BORDERLESS
Service Icon size is Extra Large, color scheme Accent Font and Dark background, without Button text and URL.
OUTLINE
Service Icon size is Normal, color scheme Accent Font and Dark background, without Button text and URL.
COLOR SCHEME
Service Icon size is Borderless, size is Small, color scheme Dark Font and Accent background, without URL.
FILLED
Service Icon size is Large, color scheme Light Font and Accent background, rounded shape.
FILLED & SQUARE
Service Icon size is Small, color scheme Dark Font and Alternate background, square icon shape.
Service Icon size is Extra Large, color scheme Accent Font and Dark background, with URL.

Контакти

+359888354520
request@irz2020.com ; irz2020mail@gmail.com
България, област София-град, община Столична, гр. София 1421, ж.к. Лозенец, ул. Бунтовник № 30, ет. 2

За нас

ИРЗ 2020 ЕООД е фирма, занимаваща се в областта на горското стопанство, озеленяване, планиране, поддръжка на зелени площи и други.

Популярни услуги

Озеленяване

Планиране

Поддръжка

Селско стопанство

Пясък

Телефон 24/7